رئیس انجمن فولادسازان تاکید کرد: خروج فولاد از بورس به صلاح اقتصاد کشور نیست