هشدار سازمان حمایت به واحدهای تولید فولاد: توضیح انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران برای عرضه در بورس کالا