لیست قیمت انواع ناودانی

آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه، 3 مهر ۱۴۰۰ ، 10:۳۰:۱۶

لیست قیمت ناودانی های هم وزن اروپا DIN1026


 

نام کالا سایز متراژ وزن قیمت هر کیلوگرم (کارخانه) قیمت هر کیلوگرم (تهران)
ناودانی 8

8

12 متری
105 کیلوگرم
186.000 ریال
187.000 ریال
ناودانی 10

10

12 متری
125 کیلوگرم
175.000 ریال
176.000 ریال
ناودانی 12

12

12 متری
160 کیلوگرم
175.000 ریال
176.000 ریال
ناودانی 14

14

12 متری
195 کیلوگرم
175.000 ریال
176.000 ریال
ناودانی 16

16

6 متری
112 کیلوگرم
177.000 ریال
-
ناودانی 16

16

12 متری
225 کیلوگرم
177.000 ریال
178.000 ریال
ناودانی 18

18

12 متری
265 کیلوگرم
196.000 ریال
197.000 ریال
ناودانی 20

20

12 متری
305 کیلوگرم
260.000 ریال
261.000 ریال
ناودانی 24

24

12 متری
500 کیلوگرم
-
-

تمام سایزهای بالا برای ناودانی های 5.5 متری دوسرفابریک موجود است.


لیست قیمت ناودانی های استاندارد روس(سبک)


 

نام کالا سایز متراژ وزن قیمت هر کیلوگرم (کارخانه) قیمت هر کیلوگرم (تهران)
ناودانی 8

8

12 متری
104 کیلوگرم
166.000 ریال
168.000 ریال
ناودانی 16

16

6 متری
165 کیلوگرم
166.000 ریال
168.000 ریال
ناودانی 18

18

12 متری
195 کیلوگرم
185.000 ریال
185.000 ریال
ناودانی 20

20

12 متری
220 کیلوگرم
200.000 ریال
200.000 ریال

لیست قیمت ناودانی های نرمال


 

نام کالا سایز متراژ وزن قیمت هر کیلوگرم (کارخانه) قیمت هر کیلوگرم (تهران)
ناودانی 10 نرمال

10

5.5 متری
سبک
تماس بگیرید
تماس بگیرید
ناودانی 12 نرمال

12

5.5 متری
سنگین
تماس بگیرید
تماس بگیرید
ناودانی 14 نرمال

14

10-12 متری
سنگین
تماس بگیرید
تماس بگیرید
ناودانی 16 نرمال

16

10-12 متری
سبک
تماس بگیرید
تماس بگیرید
ناودانی 16 نرمال

16

5.5 متری
سنگین
تماس بگیرید
تماس بگیرید
ناودانی 18 نرمال

18

5.5 متری
سنگین
تماس بگیرید
تماس بگیرید
ناودانی 18 نرمال

18

5.5 متری
سبک
تماس بگیرید
تماس بگیرید
ناودانی 20 نرمال

20

5.5 متری
سبک
تماس بگیرید
تماس بگیرید
ناودانی 20 نرمال

20

10-12 متری
سبک
تماس بگیرید
تماس بگیرید