بال پهن ( هاش )


تیرآهن فولادی محصول ثانویه حاصل از نورد گرم شمش فولادی است و به واسطه استحکام مطلوب آن به طور گسترده در ساخت و پروژه های مهندسی مورد استفاده قرار می گیرد.

به طور کلی تیرآهن فولادی در دو سطح مقطع متفاوت I و H شکل تولید می گردد که به ترتیب به نام تیرآهن باریک و بال پهن شناخته می شوند. این دو مقطع در ابعاد متفاوت تولید شده و دارای استحکام و کاربردهای مختلفی می باشند. تیرآهن از لحاظ هندسی از دو عنصر افقی ( بال ) و عمودی ( جان ) تشکیل شده است. جان تیرآهن در برابر تنش برشی و بالها در مقابل ممانهای خمشی مقاومت می کنند. به واسطه همین مقاومت عالی در برابر انواع تنشهای وارده، تیرآهن I و H متداول ترین مقطع فولادی در ساخت ساختمان های فولادی، پل ها و پروژه های عمرانی می باشند.

تیرآهن بال پهن سبک ( HEA )

تیرآهن معمولی و استاندارد I شکل که در بازار ایران وجود دارد. این تیرآهن طبق استاندارد اروپا تولید شده اند و ضخامت بال آنها ثابت می باشد. (I Profile Eroeenne)
  ابعاد( mm )  
نام کالا h b s t G ( kg/m ) قیمت
HEA 100 96 100 5 8 16.7 تماس بگیرید
HEA 120 114 120 5 8 19.9 تماس بگیرید
HEA 140 133 140 5.5 8.5 24.7 تماس بگیرید
HEA 160 152 160 6 9 30.4 تماس بگیرید
HEA 180 171 180 6 9.5 35.5 تماس بگیرید
HEA 200 190 200 6.5 10 42.3 تماس بگیرید
HEA 220 210 220 7 11 50.5 تماس بگیرید
HEA 240 230 240 7.5 12 60.3 تماس بگیرید
HEA 260 250 260 7.5 12.5 68.2 تماس بگیرید
HEA 280 270 280 8 13 76.4 تماس بگیرید
HEA 300 290 300 8.5 14 88.3 تماس بگیرید
HEA 320 310 320 9 15.5 97.6 تماس بگیرید
HEA 340 330 340 9.5 16.5 105 تماس بگیرید
HEA 360 350 360 10 17.5 112 تماس بگیرید
HEA 400 390 400 11 19 125 تماس بگیرید
HEA 450 440 450 11.5 21 140 تماس بگیرید
HEA 500 490 500 12 23 155 تماس بگیرید
HEA 550 540 550 12.5 24 166 تماس بگیرید
HEA 600 590 600 13 25 178 تماس بگیرید
HEA 650 640 650 13.5 26 190 تماس بگیرید
HEA 700 690 700 14.5 27 204 تماس بگیرید
HEA 800 790 800 15 28 224 تماس بگیرید
HEA 900 890 900 16 30 252 تماس بگیرید
HEA 1000 990 1000 16.5 31 272 تماس بگیرید

تیرآهن بال پهن سنگین ( HEB )

تیرآهن نرمال I شکل که ضخامت بال آنها با فاصله گرفتن از جان تیرآهن کاهش می یابد که این استاندارد کارخانجات روسیه و چین می باشد.
  ابعاد( mm )
نام کالا h b tw tf G ( kg/m ) قیمت
HEB 100 100 100 6 10 20.4 تماس بگیرید
HEB 120 120 120 6.5 11 26.7 تماس بگیرید
HEB 140 140 140 7 12 33.7 تماس بگیرید
HEB 160 160 160 8 13 42.6 تماس بگیرید
HEB 180 180 180 8.5 14 51.2 تماس بگیرید
HEB 200 200 200 9 15 61.3 تماس بگیرید
HEB 220 220 220 9.5 16 71.5 تماس بگیرید
HEB 240 240 240 10 17 83.2 تماس بگیرید
HEB 260 260 260 10 17.5 93.0 تماس بگیرید
HEB 280 280 280 10.5 18 103 تماس بگیرید
HEB 300 300 300 11 19 117 تماس بگیرید
HEB 320 320 320 11.5 20.5 127 تماس بگیرید
HEB 340 340 340 12 21.5 134 تماس بگیرید
HEB 360 360 360 12.5 22.5 142 تماس بگیرید
HEB 400 400 400 13.5 24 155 تماس بگیرید
HEB 450 450 450 14 26 171 تماس بگیرید
HEB 500 500 500 14.5 28 187 تماس بگیرید
HEB 550 550 550 15 29 199 تماس بگیرید
HEB 600 600 600 15.5 30 212 تماس بگیرید
HEB 650 650 650 16 31 225 تماس بگیرید
HEB 700 700 700 17 32 241 تماس بگیرید
HEB 800 800 800 17.5 33 262 تماس بگیرید
HEB 900 900 900 18.5 35 291 تماس بگیرید
HEB 1000 1000 1000 19 36 314 تماس بگیرید
 

با ما در تماس باشید


برای ارتباط با بخش