میلگرد


میلگرد یا آرماتور فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. فولادی که به این منظور در سازه‌های بتن آرمه به کار می‌رود به شکل سیم یا میلگرد می‌باشد و فولاد میلگرد نامیده می‌شود. در کشورهای مختلف فولاد میلگرد با استانداردهای متفاوتی تولید می‌شوند و در هر استانداردی طبقه‌بندی مشخصی در ارتباط با خواص مکانیکی فولادها وجود دارد.

در ایران قسمت عمده فولادهای میلگرد که توسط کارخانه ذوب آهن اصفهان تولید می‌شوند با استاندارد روسی مطابقت دارند. فولادی که در ایران تولید می‌شود (طبق استاندارد روسی) به سه گروه تقسیم می‌شود: فولاد نوع A-1، فولاد نوع A-2 و فولاد نوع A-3. فولاد A-۱ از نوع صاف بوده و مقاومت تسلیم و مقاومت کششی آن به ترتیب ۲۴۰۰ و ۳۶۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع می‌باشد. فولاد A-2 از نوع آجدار با مقاومت تسلیم ۳۴۰۰ و مقاومت کششی ۵۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است، و فولاد A-3 نیز ازنوع آجدار با مقاومت تسلیم ۴۰۰۰ و مقاومت کششی ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است. از نظر تنوع قطر میلگردها نیز استانداردهای تولید کنندگان متفاوت است. در سیستم روسی که در کارخانجات ذوب آهن اصفهان مورد استفاده است میلگردها تا قطر ۴۰ میلیمتر ساخته می‌شوند.

میلگرد آجدار

استانداردهای انواع میلگرد آجدار
نام کالا سایز حالت استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد 8 آجدار  8 شاخه A2 , A3 کارخانه و تهران تماس بگیرید
میلگرد 10 آجدار  10 شاخه A2 , A3 کارخانه و تهران تماس بگیرید
میلگرد 12 آجدار  12 شاخه A2 , A3 کارخانه و تهران تماس بگیرید
میلگرد 14 آجدار  14 شاخه A2 , A3 کارخانه و تهران تماس بگیرید
میلگرد 16 آجدار  16 شاخه A2 , A3 کارخانه و تهران تماس بگیرید
میلگرد 18 آجدار  18 شاخه A2 , A3 کارخانه و تهران تماس بگیرید
میلگرد 20 آجدار  20 شاخه A2 , A3 کارخانه و تهران تماس بگیرید
میلگرد 22 آجدار  22 شاخه A2 , A3 کارخانه و تهران تماس بگیرید
میلگرد 25 آجدار  25 شاخه A2 , A3 کارخانه و تهران تماس بگیرید
میلگرد 28 آجدار  28 شاخه A2 , A3 کارخانه و تهران تماس بگیرید
میلگرد 30 آجدار  30 شاخه A2 , A3 کارخانه و تهران تماس بگیرید
میلگرد 32 آجدار  32 شاخه A2 , A3 کارخانه و تهران تماس بگیرید
میلگرد 36 آجدار  36 شاخه A2 , A3 کارخانه و تهران تماس بگیرید
میلگرد 40 آجدار  40 شاخه A2 , A3 کارخانه و تهران تماس بگیرید

میلگرد ساده

استانداردهای انواع میلگرد ساده
نام کالا سایز حالت استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد 8 ساده  8 شاخه A1 کارخانه و تهران تماس بگیرید
میلگرد 10 ساده  10 شاخه A1 کارخانه و تهران تماس بگیرید
میلگرد 12 ساده  12 شاخه A1 کارخانه و تهران تماس بگیرید
میلگرد 14 ساده  14 شاخه A1 کارخانه و تهران تماس بگیرید
میلگرد 16 ساده  16 شاخه A1 کارخانه و تهران تماس بگیرید
میلگرد 18 ساده  18 شاخه A1 کارخانه و تهران تماس بگیرید
میلگرد 20 ساده  20 شاخه A1 کارخانه و تهران تماس بگیرید
میلگرد 22 ساده  22 شاخه A1 کارخانه و تهران تماس بگیرید
میلگرد 25 ساده  25 شاخه A1 کارخانه و تهران تماس بگیرید
میلگرد 28 ساده  28 شاخه A1 کارخانه و تهران تماس بگیرید
میلگرد 30 ساده  30 شاخه A1 کارخانه و تهران تماس بگیرید
میلگرد 32 ساده  32 شاخه A1 کارخانه و تهران تماس بگیرید
میلگرد 36 ساده  36 شاخه A1 کارخانه و تهران تماس بگیرید
میلگرد 40 ساده  40 شاخه A1 کارخانه و تهران تماس بگیرید
 

با ما در تماس باشید


برای ارتباط با بخش